maandag 30 november 2015

DE TOEKOMST VAN TTC SPORTLINE IS VERZEKERD

Deze nieuwe groep jonge Sportliners  zijn hun eerste opleidingsjaar aan de  Sportline Tafeltennisschool (TTOC) begonnen. Het zijn de jeugdtrainers Xavier Melis en Maarten Dhondt die op zaterdagochtend de jongeren begeleiden en hen de eerste knepen van de tafeltennissport bijbrengen. TTC Sportline is in sportmiddens gekend voor zijn gedreven jeugdwerking. Heel wat jongeren die de tafeltennis opleiding gevolgd hebben, spelen reeds in de jeugdcompetitie en helpen het mooie weer maken bij TTC Sportline. (NT/TTC - Foto TTC Sportline)